DEFINITIONER

Aftalens Køber anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Cotti-Rens.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemt rense service.

Cotti-Rens.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger den bestilte service, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

PRODUKTINFORMATION

Vi beskriver altid vores produkters væsentlige egenskaber. Ønsker du svar på et spørgsmål omkring vores produkter eller produktinformation er du naturligvis velkommen til at kontakte vores kundeservice på: info@cotti-rens.dk

PRISER

Alle priser er inklusiv moms. Cotti Rens kan ændre priser frit og uden varsel.

Cotti Rens tilbyder services med fra priser og Cotti Rens forbeholder sig ret til at ændre priser der er angivet som fra-priser. I tilfælde af Cotti-Rens.dk vurderer prisen vil være højere end den mindste fra-pris vil Køber få tilsendt en regning med den difference der vil være mellem ”fra” prisen og den ny fastsat pris. Det er først efter Køber bekræfter modtagelsen af regningen at Cotti-Rens.dk vil påbegynde rensning af tøjet. Køberen kan vælge at afslå regningen, hvorefter det afhentede vil blive leveret tilbage. Cotti-Rens.dk vil ikke trække et større beløb end den fra-pris der er angivet på Cotti-Rens.dk på betalingskortet. Køberen kan vælge at betale differencen enten via overførsel til Cotti-Rens.dk bankkonto eller kontant ved aflevering hos Køberen.

Ud over betaling for rensning, skal betales fast pris for afhentning / levering af såfremt den købte service er under kr. 300.

Cotti Rens tager forbehold for trykfejl i prislister, tilbud, samt på websiden.

Har du spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 24 timer.


BESTILLING

Præsentation af service sammen med en pris på Cotti-Rens.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at indløse tilbud.

Købers bestilling af service fra Cotti-Rens.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Cotti-Rens.dk om at købe servicen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem Køber og Cotti-Rens.dk er først indgået, når Cotti-Rens.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne ordrer.

Der kan bestilles online via vores webside, døgnet rundt. Der kan bestilles på websiden 24 timer i døgnet. Efter bestilling vil det tage 3-4 hverdage inden tøjet er klar til kunden og kan leveres tilbage. Ved Bilrens vil man direkte fra kalenderen kunne bestille et ledigt tidspunkt. Dog skal man oprette sig som kunde i systemet først.

BETALING

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets (tidligere PBS) i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet først fra din konto så snart varen afgår fra Cotti-Rens.dk

Der betales fast pris for afhentning / levering, afhængig af den zone som tøjet skal afhentes i. Prisen vil fremgå af hver enkelt bestilling. Forgæves kørsel for afhentning eller levering, betales med kr. 75,- pr. gang. Leveringsomkostninger fremgår af prisliste på websiden alt efter kundetilbud.

RISIKOEN FOR HÆNDELIG UNDERGANG ELLER FORRINGELSE

Først på det tidspunkt, hvor de rensede tekstiler er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at tøjet går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

REKLAMATION

Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen.

Ved reklamation over ikke fjernede pletter, renses tøjet igen uden beregning på kundes eget ansvar.

Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre – falmede farver – mistede/ødelagte knapper, spænder, bælter, paletter, perler m.m.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produkter eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert betjening dækkes ligeledes ikke.

Ved bilrens vil vi tilbyde en omrens i tilfælde af, at kunden ikke er tilfreds.

FORSIKRING

Ved bortkomst eller fejlbehandling forsikres tøjet efter Dansk Renseriforening gældende normer.

TYVERI

Ved tyveri/brand/vandskade på Cotti Rens domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.

Ved tyveri fra Cotti Rens vogne, dækker Cotti Rens´s forsikringsselskab. Ved Bilrens gælder flg. : kunder der vælger, at lade deres biler holde natten over ved vores domicil er det kundens egen forsikring der dækker evt. tyveri fra bil eller selve bilen samt evt. hærværk.

Erstatning ved beskadiget tøj

Uanset hvor omhyggelige vi er, kan fejl desværre ikke undgås.

Cotti Rens følger som medlem af Dansk Renseri Forening, de retnings linjer der er angivet af Dansk Renseri Forening.

Ansættelse af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra tre kriterier:

  • § tøjets alder ved beskadigelse
  • § tøjets forventede levealder
  • § tøjets stand ved beskadigelsen

ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTI

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Cotti-Rens.dks kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Ved p-mærket tøj der ikke kan holde til rens vil vi råde kunden til at henvende sig til det sted hvor tekstilen er købt/produceret. Intet mærke = bør kunne holde til p-rens. P-rens er rens i perchlor.

Ved bilrens hvor vi udelukkende bruger tør damp til rens, tager vi ikke ansvar for, at evt. elektroniske dele, mekaniske dele, samt alarmer der ikke virker efterfølgende. Da vores system er gennemtestet har vi heller aldrig problemer med dette. Dog ansvarsfraskrives hermed for nævnte.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Cotti-Rens.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

LEVERINGSTIDER

Med mindre andet er angivet er forventet leveringsdage 3- 4 hverdage. Ved bilrens fra 1-6 timer afhængigt af valg.

PERSONDATAPOLITIK

For at du kan indgå en aftale med Cotti-Rens.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail-adresse

Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Cotti-Rens.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Cotti-Rens.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Cotti-Rens.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Cotti-Rens.dk via email info@cotti-rens.dk.

På Cotti-Rens.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Vi bruger en logstatistik på Cotti-Rens.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Cotti-Rens.dk

FORTRYDELSESRET

Kunden kan indenfor 6 timer fortryde køb af rense service.

MISBRUG

Misbrug af Cotti-Rens.dk medfører politianmeldelse.

Erstatning

Vi erstatter fire gange den samlede rensningspris. Dette gælder både ved bilrens, tekstilrens, møbelrens og tøjrens. Samt eventuelt andre effekter, som går igennem CottiRens.